Urząd Stanu Cywilnego

Aneta Kujawa

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

URZĄD STANU CYWILNEGO

w Szczawinie Kościelnym

ul. Jana Pawła II 10, 09-550 Szczawin Kościelny

pokój nr 8,  tel. 500 821 915

e-mail usc@szczawin.pl

Numer konta bankowego: 53 9013 1013 2600 0912 2000 0010

 


KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO

              Aneta Kujawa
 

Godziny urzędowania - 7.30 – 15.30 – od poniedziałku do piątku


 

ZAKRES PRACY REFERATU:

 • Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów

 • Wydawanie z akt stanu cywilnego zaświadczeń i odpisów:

  • Skróconych

  • Wielojęzycznych

  • Zupełnych

 • Przyjmowanie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa od osób pragnących zawrzeć małżeństwo: cywilne, wyznaniowe ze skutkami cywilnymi (konkordatowe)

 • Przyjmowanie przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński z zachowaniem uroczystej formy, także poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego

 • Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

 • Wydawanie zezwoleń na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

 • Przyjęcie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

 • Inicjowanie przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego procedury nadania jubilatom „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Organizowanie uroczystości jubileuszowych, w tym setnych urodzin.

 • Transkrypcja zagranicznych dokumentów stanu cywilnego

 • Rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów, które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane

 • Sprostowanie aktu stanu cywilnego

 • Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

 • Zmiana imienia i nazwiska w trybie administracyjnym

 • Uznanie ojcostwa

Pliki do pobrania