Program Adoptuj Psiaka

Drodzy mieszkańcy Gminy Szczawin Kościelny,

zachęcamy do kolejnych adopcji psów pochodzących z terenu Gminy Szczawin Kościelny a przebywających w schronisku prowadzonym przez : Fundacja "Medor" Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt ul. Urocza 9, 95-100 Zgierz; 

Telefon: 506-761-221;

schronisko.medor@op.pl;
https://www.facebook.com/schronisko.medor/?fref=ts&__mref=message_bubble

Adopcje:

Pon. - Pt.: 10.00 - 17.00
Sb. - Nd. : 10.00 - 15.00

Linki do zdjęć naszych psów i kotów przebywających w schronisku:

 

https://medor.org/fajny/


https://medor.org/dylan/

https://medor.org/sygnal/

https://medor.org/serwus/

https://medor.org/sezamek/


https://medor.org/kloszard/

 

Ankieta przedadopcyjna: http://medor.org/content/ankieta-przedadopcyjna

 


Umowa adopcyjna:
https://drive.google.com/file/d/1K7GXtPq2KUyg_Ouhjegd06VwWUnZAAFR/view?fbclid=IwAR0KCotk4uOXOCoEuhCTQzvZskegQNLYxYITacuj8womvGBr61aarWhjR5I

RODO: https://drive.google.com/file/d/1T5Sy1HaD2tZdZpGnc4Ui1_74LQ31nzX9/view?fbclid=IwAR3FnUTZG7adWRTOAIy5i7j9N7LtfQ7rvPb8a9p6avyXWUoiDDUsmyiFk7o

Opłaty związane z adopcją: http://medor.org/content/op%C5%82aty-zwi%C4%85zane-z-adopcj%C4%85

 

  „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Szczawin Kościelny na 2023 rok”


W ramach „Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 2023” mieszkańcy gminy będą mogli w Gabinet weterynaryjny „Petko”, Kamieniec 7; 09-550 Szczawin Kościelny:

-Wykastrować swoje zwierzę Z DOFINANSOWANIEM 100%.

-Zachipować ZA DARMO swojego psa .

Informujemy Państwa o możliwości skorzystania z dofinansowania - 100% kosztów zabiegu sterylizacji zwierząt. W ramach „Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności”. Takie prawo przysługuje wyłącznie Mieszkańcom Gminy Szczawin Kościelny.

Zasady:

Zabieg winien zostać wykonany we wskazanej przychodni weterynaryjnej.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie pisemnego wniosku w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym (dot. osób pełnoletnich), wraz z aktualnym zaświadczeniem szczepienia przeciwko wściekliźnie oraz oświadczeniem, że właściciel wyraża zgodę na elektroniczne znakowanie zwierzęcia oraz rejestrację w ogólnopolskiej bazie danych zwierząt oznakowanych SAFE ANIMAL.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku właściciel zwierzęcia wykonuje zabieg sterylizacji we wskazanym przez Urząd czasie.

Dofinansowanie kosztów sterylizacji będzie przyznawany do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Szczawin Kościelny na rok 2023.

Dodatkowe badania, zabiegi lub inne usługi weterynaryjne, nie są objęte dofinansowaniem. Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne powikłania pooperacyjne i nie ponosi kosztów związanych z leczeniem zwierząt oraz nie pokrywa dodatkowych kosztów w przypadku ujawnienia się nieprzewidzianych okoliczności w trakcie zabiegu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Szczawin Kościelny - Referat Ochrony Środowiska i Obsługi Komunalnej Gminy lub pod nr tel.: 500821733.

Załącznik:

Wniosek o dofinansowanie zabiegu sterylizacji kota/psa - do pobrania


PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCIZWIERZĄT NA TERENIE GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA 2023 ROK - do pobraniaZAŁĄCZNIKI:

  • PROCEDURA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA BEZDOMNEGO ZWIERZĘCIA, KTÓRE ULEGŁO WYPADKOWI - plik do pobrania
  • CO ROBIĆ W RAZIE ZNALEZIENIA BŁĄKAJĄCEGO SIĘ LUB RANNEGO PSA/KOTA - plik do pobrania

  • UCHWAŁA NR 197/XLII/2013 RADY GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY - plik do pobrania

  • WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZAT - plik do pobrania

  • WNIOSEK ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE HODOWLI AGRESYWNYCH PSÓW - plik do pobrania

  • ZEZWOLENIE W ZAKRESIE BEZDOMNYCH ZWIERZAT - plik do pobrania

  • EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEN W ZAKRESIE BEZDOMNYCH ZWIERZAT - plik do pobrania