Kontakt

Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym
lnuUxe8j')) OR 249=(SELECT 249 FROM PG_SLEEP(15))-- 10/3137 L
Szczawin Kościelny
gmina@szczawin.pl
sekretariat@szczawin.pl
(0-24) 235-13-72 / (0-24) 235-13-46
fax: (0-24) 235-13-66
Gospodarka odpadami - tel: 513-703-929

Automatyczna Centrala Urzędu Gminy
i numery telefonów

BEZPOŚREDNIE NUMERY TELEFONÓW:

WÓJT GMINY - POŁĄCZENIE PRZEZ SEKRETARIAT
SEKRETARZ GMINY - POŁĄCZENIE PRZEZ SEKRETARIAT

SEKRETARIAT - R. WYPYCH - tel: 500 821 686

SKARBNIK - M. SALAMANDRA - tel: 500 821 971

URZĄD STANU CYWILNEGO - A. KUJAWA - tel: 500 821 915

PODATKI - M. SZCZEPAŃSKA, M. GARSTKA - tel: 500 821 885

KASA - M. KACZOROWSKA - tel: 500 821 942

KSIĘGOWOŚĆ OŚWIATOWA - A. OSMOLAK, D. ŚNIECIKOWSKA - tel: 500 821 829

KSIĘGOWOŚĆ  BUDŻETOWA  - W. KOPEĆ, M. PIĄTKOWSKA - tel: 500 821 745

REF. ORGANIZACYJNY - M. ZIELAK - tel: 500 821 739

SPRAWY OBRONNE, P.POŻ., DOWOZY NA SZCZEPIENIA COVID-19 - J. CHODOROWSKI - tel: 500 821 843

REF. GOSPODARKI KOMUNALNEJ - A. LODZIŃSKA, D. SIMIŃSKI, P. MAŚLANKA - tel: 500 821 694

GOSPODARKA WODOCIĄGOWA- D.SZCZEPANIAK, D. MACUDZIŃSKA - tel: 500 821 733

REF. GOSPODARKI ODPADAMI  - D. KACZMAREK, M. ADAMSKA - tel: 513 703 929

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH I INWESTYCJE- E. KOWALSKA- tel: 789 246 599

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ:

POMOC SPOŁECZNA –  500 767 283
ŚWIADCZENIA RODZINNE – 500 767 252

Lokalizacja gminy