Kontakt

Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym
ul. Jana Pawła II 10
09-550 Szczawin Kościelny
gmina@szczawin.pl
sekretariat@szczawin.pl
(0-24) 235-13-72 / (0-24) 235-13-46
fax: (0-24) 235-13-66
Gospodarka odpadami - tel: 513-703-929

Automatyczna Centrala Urzędu Gminy
i numery telefonów

(0-24) 235-13-72 / (0-24) 235-13-46

PRZEKIEROWANIA

SEKRETARIAT wybierz 1

SEKRETARZ wybierz 2

SKARBNIK wybierz 3

URZĄD STANU CYWILNEGO wybierz 4

PODATKI wybierz 5

KASA wybierz 6

KSIĘGOWOŚĆ OŚWIATOWA wybierz 7

KSIĘGOWOŚĆ  BUDŻETOWA wybierz 8

DALSZE MENU wybierz 9

REF. ORGANIZACYJNY wybierz 1

SPRAWY OBRONNE, P.POŻ. wybierz 2

REF. GOSPODARKI KOMUNALNEJ wybierz 3

GOSPODARKA WODOCIĄGOWA wybierz 4

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ wybierz 5

POWRÓT DO POPRZEDNIEGO MENU wybierz 6

 

BEZPOŚREDNIE NUMERY TELEFONÓW:

WÓJT GMINY - POŁĄCZENIE PRZEZ SEKRETARIAT
SEKRETARZ GMINY - POŁĄCZENIE PRZEZ SEKRETARIAT

SEKRETARIAT - R. WYPYCH - tel: 500 821 686

SKARBNIK - M. SALAMANDRA - tel: 500 821 971

URZĄD STANU CYWILNEGO - A. KUJAWA - tel: 500 821 915

PODATKI - M. SZCZEPAŃSKA, M. GARSTKA - tel: 500 821 885

KASA - M. KACZOROWSKA - tel: 500 821 942

KSIĘGOWOŚĆ OŚWIATOWA - A. OSMOLAK, D. ŚNIECIKOWSKA - tel: 500 821 829

KSIĘGOWOŚĆ  BUDŻETOWA  - W. KOPEĆ, M. PIĄTKOWSKA - tel: 500 821 745

REF. ORGANIZACYJNY - M. ZIELAK - tel: 500 821 739

SPRAWY OBRONNE, P.POŻ., DOWOZY NA SZCZEPIENIA COVID-19 - J. CHODOROWSKI - tel: 500 821 843

REF. GOSPODARKI KOMUNALNEJ - A. LODZIŃSKA, D. SIMIŃSKI, P. MAŚLANKA, J. JELONEK - tel: 500 821 694

GOSPODARKA WODOCIĄGOWA - W. ZAWADZKI, D. MACUDZIŃSKA - tel: 500 821 733

REF. GOSPODARKI ODPADAMI  - D. KACZMAREK, M. ADAMSKA - tel: 513 703 929

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ:

POMOC SPOŁECZNA –  500 767 283
ŚWIADCZENIA RODZINNE – 500 767 252

Lokalizacja gminy