Kontakt

Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym
ul. Jana Pawła II 10
09-550 Szczawin Kościelny
gmina@szczawin.pl
sekretariat@szczawin.pl
(0-24) 235-13-72 / (0-24) 235-13-46

Automatyczna Centrala Urzędu Gminy
i numery telefonów

BEZPOŚREDNIE NUMERY TELEFONÓW:

WÓJT GMINY - POŁĄCZENIE PRZEZ SEKRETARIAT
SEKRETARZ GMINY - POŁĄCZENIE PRZEZ SEKRETARIAT

SEKRETARIAT - R. WYPYCH - tel: 500 821 686

SKARBNIK - M. SALAMANDRA - tel: 500 821 971

URZĄD STANU CYWILNEGO - A. KUJAWA - tel: 500 821 915

PODATKI - M. SZCZEPAŃSKA, M. GARSTKA - tel: 500 821 885

KASA - S. KONOPKA - tel: 500 821 942

KSIĘGOWOŚĆ OŚWIATOWA - A. OSMOLAK, D. ŚNIECIKOWSKA - tel: 500 821 829

REF. BUDŻETU I FINANSÓW  - W. KOPEĆ, M. PIĄTKOWSKA, M. ADAMSKA - tel: 500 821 745

REF. ORGANIZACYJNY - M. ZIELAK, E. LACHOWICZ - tel: 500 821 739

SPRAWY OBRONNE, P. POŻ., DOWOZY NA SZCZEPIENIA COVID-19 - J. CHODOROWSKI - tel: 500 821 843

REF. ROZWOJU GOSPODARCZEGO, INWESTYCJI, PLANOWANIA I ROLNICTWA - A. LODZIŃSKA - tel: 789 246 599, D. SIMIŃSKI, P. MAŚLANKA - tel: 500 821 694

REF. OCHRONY ŚRODOWISKA I OBSŁUGI KOMUNALNEJ GMINY - M. BIŃKOWSKA, D. MACUDZIŃSKA - tel: 500 821 733

REF. GOSPODARKI ODPADAMI  - D. KACZMAREK, M. KACZOROWSKA - tel: 513 703 929

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH I INWESTYCJE - E. KOWALSKA - tel: 789 246 599

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ:

POMOC SPOŁECZNA – tel: 500 767 283
ŚWIADCZENIA RODZINNE – tel: 500 767 252
KIEROWNIK - K. SARZAŁA - tel: 500 767 296

Lokalizacja gminy