Referat organizacyjny i spraw obywatelskich

Regina Wypych

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

SEKRETARIAT URZĘDU GMINY

ul. Jana Pawła II 10, 09-550 Szczawin Kościelny

Pokój nr 9,  tel. 24  235 13 72
24  235 13 46 wew.33

e-mail sekretariat@szczawin.pl


 

Numer konta bankowego: 53 9013 1013 2600 0912 2000 0010


 

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW
W godzinach 7.30 - 15.30 – od poniedziałku do piątkuDRUKI DO POBRANIA

Wniosek o wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym - plik do pobraniaStanowisko ds. obywatelskich i organizacyjnych


Pokój Nr 9
Tel. 24 235 13 72
email. e.lachowicz@szczawin.pl

 

ZADANIA NA STANOWISKU:

 • prowadzenie rejestrów przepisów gminnych i aktów prawa miejscowego

 • obsługa kancelaryjna Urzędu

 • przyjmowanie, ewidencjonowanie korespondencji

 • prowadzenie ewidencji nadawczej korespondencji poleconej i zwykłej

 • prowadzenie rejestru delegacji służbowych i księgi wyjść pracowników

 • obsługa tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

 • prowadzenie gospodarki w zakresie materiałów biurowych, zabezpieczenie wyposażenia Urzędu Gminy

 • prowadzenie archiwum zakładowego zgodnie z obowiązującą w tym zakresie instrukcją

 • prowadzenie rejestru pieczęci i pieczątek służbowych

 • prowadzenie ewidencji skarg wniosków i petycji

 • prowadzenie ewidencji jednostek pomocniczych Gminy oraz organizowanie współpracy z ich przedstawicielami


 


 

 

Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych oraz promocji i kontaktów z mediami


Pokój Nr 1
Tel. 24 235 13 72
email. ewachodorowska@szczawin.pl

 

ZADANIA NA STANOWISKU

 • Pozyskiwanie i rozliczanie unijnych środków zewnętrznych

 • Zadania w zakresie promocji gminy

 

 

 

 

 

Stanowisko ds. Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej, Ochrony Przeciwpożarowej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.


Pokój Nr 5
Tel. 24 235 13 72
email. j.chodorowski@szczawin.pl

 

ZADANIA NA STANOWISKU

Wykonywanie zadań w zakresie:

 • Spraw obronnych

 • Obrony Cywilnej

 • Zarządzania Kryzysowego

 • Ochrony Przeciwpożarowej

 • Współpracy z organizacjami pozarządowymi

 • Ochrony informacji niejawnych