Klub Seniora

Klub Seniora w Szczawinie kościelnym powstał w 2013 roku i zrzesza seniorów z gminy Szczawin Kościelny. Prezesem klubu jest p. Jolanta Osmolak.

Klub działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Szczawinie Kościelnym

   W 2015 roku z członków Klubu Seniora w Szczawinie Kościelnym został powołany Zespół Melodia. Zespół w swoim repertuarze posiada głównie piosenki biesiadne ale również i pieśni kościelne. Chór prowadzi p. Renata Mosiołek.

   Zespół występuje na festynach, przy okazji uroczystości środowiskowych. Na swoim koncie mają udział w kilku Regionalnych Biesiadach Seniorów w Mochowie, oraz w przeglądach Amatorskiego Ruchu Seniorów w Żychlinie.

   W 2015 roku na 10 Festiwalu Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej w przeglądzie amatorskiej twórczości ludowej zdobyli pierwsze miejsce i tym samym otrzymali Nagrodę Specjalną Marszałka Województwa Mazowieckiego. W 2019 roku również wystąpili na Festiwalu Folkloru i kultury zdobywając wyróżnienie z kategorii zespoły śpiewacze.

   Członkowie klubu śpiewając spędzają swój wolny czas a tym samym promują kulturę i Gminę Szczawin Kościelny. W swoich działaniach współpracują również z Gminnym Ośrodkiem Kutury oraz ze Stowarzyszaniem Kobiet Gminy Szczawin Kościelny.