Wykaz sołectw i sołtysów

SOŁECTWA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNYWYKAZ SOŁTYSÓW  z terenu Gminy Szczawin Kościelny wybranych na kadencję 2024 - 2029

 

Lp.

 

Sołectwo

 

Imię i nazwisko sołtysa


Numer telefonu

 

1

 

Adamów – Gołas - Chorążek

 

Józef Warabieda

 

663 221 831

 

2

 

Annopol

 

Paweł Urbański

 

661 709 030

 

3

 

Białka

 

Marta Szymczak

 

695 402 935

 

4

 

Budy Kaleńskie - Kaleń

 

Joanna Łyzińska

 

606 943 095

 

5

 

Dobrów

 

Emilia Borkowska

 

509 618 587

 

6

 

Gorzewo-Kolonia – Kunki

 

Emilia Bedyk

 

722 279 389

 

7

 

Helenów - Jesionka

 

Zygmunt Ostrowski

 

782 482 087

 

8

 

Helenów Słupski

 

Marek Wypych

 

668 424 918

 

9

 

Helenów Trębski - Trębki

 

Beata Rojewska

 

660 687 473

 

10

 

Holendry Dobrowskie- Teodorów

 

Józef Szymański

 

518 878 182

 

11

 

Józefków - Krzymów

 

Bożena Ledzion

 

510 717 936

 

12

 

Kamieniec

 

Agata Rymarkiewicz

 

512 522 414

 

13

 

Kaźmierków - Mellerów

 

Władysław Ambroziak


506 304 786

 

14

 

Łuszczanów Pierwszy

 

Wioletta Ciechomska

 

722 065 128

 

15

 

Misiadla - Mościska

 

Eugeniusz Wojtczak

 

513 401 362

 

16

 

Modrzew - Lubieniek

 

Katarzyna Świtalska

 

784 321 405

 

17

 

Osowia – Tuliska

 

Michał Andrzejczak

 

511 694 504

 

18

 

Pieryszew

 

Marianna Wojciechowska

 

534 636 382

 

19

 

Reszki - Staw

 

Barbara Grzelak

 

507 564 523

 

20

 

Słup - Janki

 

Marek Przewłocki

 

697 710 852

 

 

21

 

Smolenta

 

Anna Zaleska

 

508 607 119

 

22

 

Stefanów Suserski

 

Renata Tomczak

 

509 975 209

 

23

 

Suserz – Budki Suserskie

 

Jan Staniaszek

 

725 795 107

 

24

 

Swoboda

 

Teresa Rutkowska

 

692 450 629

 

25

 

Szczawin Borowy – Kolonia - Andrzejów

 

Marzena Rembowska

 

604 429 539

 

26

 

Szczawin Kościelny

 

Joanna Wasielewska

 

609 331 534

 

27

 

Szczawin Borowy – Wieś - Przychód

 

Jacek Chodorowski

 

888 123 819

 

 

28

 

Szczawinek - Sewerynów

 

Marcin Brylski

 

692 240 387

 

29

 

Waliszew

 

Dorota Kaźmierczak

 

725 976 655

 

30

 

Witoldów

 

Justyna Szymczak

 

781 420 624

 

31

 

Wola Trębska – Wola Trębska - Parcel

 

Maciej Gołębiewski

 

665 884 174

 

WYKAZ SOŁTYSÓW z terenu Gminy Szczawin Kościelny wybranych na kadencję 2019 - 2024

ADAMÓW-GOŁAS-CHORĄŻEK
Adamów
09-550 Szczawin Kościelny
Józef Warabieda
 663 221 831


ANNOPOL
Annopol
09-550 Szczawin Kościelny
Paweł Urbański 
661 709 030

BIAŁKA
Białka
09-550 Szczawin Kościelny
Dariusz Szymczak 
 695 402 935

BUDY KALEŃSKIE-KALEŃ
Kaleń
09-550 Szczawin Kościelny
Joanna Łyzińska
606 943 095

DOBRÓW
Dobrów
09-550 Szczawin Kościelny
Marian Dołowiec
  724 316 991

HELENÓW I - HELENÓW II JESIONKA
Helenów I
09-550 Szczawin Kościelny
Zygmunt Ostrowski 
721 131 783


HELENÓW SŁUPSKI
Helenów Słupski
09-550 Szczawin Kościelny
Marek Wypych 
 668  424  918

HELENÓW TRĘBSKI-TRĘBKI
Helenów Trębski
09-550 Szczawin Kościelny
Beata
Rojewska  660 687 473


HOLENDRY-TEODORÓW
Teodorów
09-550 Szczawin Kościelny
Józef Szymański
 518 878 182

JÓZEFKÓW-KRZYMÓW
Krzymów
09-550 Szczawin Kościelny
Bożena Ledzion
7 84 833 866

KAMIENIEC
Kamieniec
09-550 Szczawin Kościelny
Agata Rymarkiewicz
 512 522 414

KAŹMIERKÓW-MELLERÓW
Kaźmierków
09-550 Szczawin Kościelny
Władysław Ambroziak
 506 304 786

KUNKI-GORZEWO KOLONIA
Gorzewo Kolonia
09-550 Szczawin Kościelny

Emilia Bedyk 722  279  389


ŁUSZCZANÓW
Łuszczanów
09-550 Szczawin Kościelny
Wioletta Ciechomska
722  065  128

MISIADLA-MOŚCISKA
Mościska
09-550 Szczawin Kościelny
Eugeniusz Wojtczak
 513 401 362

MODRZEW-LUBIENIEK
Modrzew
09-550 Szczawin Kościelny
Bogdan Sochacki
 781 126 840

OSOWIA-TULISKA
Osowia
09-550 Szczawin Kościelny
Tadeusz Michalski
 797 478 498

PIERYSZEW
Pieryszew
09-550 Szczawin Kościelny
Marianna Wojciechowska 
 534 636 382

RESZKI-STAW
Reszki 9
09-550 Szczawin Kościelny
Małgorzata Pasterska
668 464 299

SŁUP-JANKI
Słup
09-550 Szczawin Kościelny
Marek Przewłocki
697 710 852

SMOLENTA
Smolenta
09-550 Szczawin Kościelny
Anna Zaleska
24 235 13 34

STEFANÓW
Stefanów
09-550 Szczawin Kościelny
Renata Tomczak
 509 975 209

SUSERZ-BUDKI SUSERSKIE
Suserz
09-550 Szczawin Kościelny

Jan Staniaszek 725 795 107

SWOBODA
Swoboda
09-550 Szczawin Kościelny
Michał Anioł
605 618 592

SZCZAWINEK-SEWERYNÓW
Szczawinek 32
09-550 Szczawin Kościelny
Marcin Brylski
692 240 387

SZCZAWIN BOROWY KOLONIA-ANDRZEJÓW
Szczawin Borowy Kolonia
09-550 Szczawin Kościelny
Bogusława Ludwiczak
 504 927 009

SZCZAWIN BOROWY WIEŚ-PRZYCHÓD
Szczawin Borowy Wieś
09-550 Szczawin Kościelny
Jacek Chodorowski
888 123 819

SZCZAWIN KOŚCIELNY
Szczawin Kościelny
09-550 Szczawin Kościelny
Joanna Wasielewska 
609 331 534

WALISZEW
Waliszew
09-550 Szczawin Kościelny
Dorota Kaźmierczak
 725 976 655

WITOLDÓW
Witoldów
09-550 Szczawin Kościelny
Krzysztof Szymczak
795 388 027

WOLA TRĘBSKA-WOLA PARCEL
Wola Trębska
09-550 Szczawin Kościelny

Artur Dzięcielewski 721 343 650