GOK

Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym
ul. Spółdzielcza 4, 09-550 Szczawin Kościelny
NIP 971-072-19-43
tel. 24 235 13 69

Dyrektor: Ewa Chodorowska

GODZINY PRACY: Poniedziałek - Piatek 12.00 - 20.00

W całej Polsce młodzi ludzie narzekają na brak możliwości spędzania wolnego czasu w swoich miejscowościach. Mieszkańcom miasteczek i wsi brakuje kina, teatru, galerii a często choćby miejsca spotkań. Ciekawe imprezy i wydarzenia skupiają się zazwyczaj w dużych miastach, poza nimi większość miejsc można określić mianem pustyni kulturalnej. Właśnie dlatego gmina Szczczawin Kościelny, w której dotychczas nigdy nie funkcjonował dom kultury postanowiła podjąć się adaptacji budynku zakupionego od upadającej Spółdzielni Kółek Rolniczych w Szczawinie Kościelnym, na Gminny Ośrodek Kultury.
Jest to pomysł na stymulowanie życia kulturalnego w gminie Szczawin Kościelny. I rzeczywiście  nam się udało.
Gminny Ośrodek Kultury funkcjonuje od 1 czerwca 2013 roku a to co robimy będzie można obserwować na stronie.

Podstawowym zadaniem GOK jest zaspakajanie potrzeb kulturalnych, edukacyjnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców Gminy Szczawin Kościelny oraz rozbudzanie, tworzenie i upowszechnianie różnych form kultury i sztuki.

Działania w zakresie potrzeb kulturalnych, edukacyjnych i sportowo-rekreacyjnych GOK realizuje poprzez:

·        edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę;

·        gromadzenie, dokumentowanie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;

·        integrowanie społeczności lokalnych gminy poprzez współtworzenie warunków do kultywowania i rozwijania narodowych, etnicznych, regionalnych i środowiskowych wartości kulturowych;

·        tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;

·        tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego;

·        rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych i rekreacyjno-sportowych, dbałość o rozwój fizyczny społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;

·        zagospodarowanie wolnego czasu i organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szczawin Kościelny w okresie letnim i zimowym;

·        propagowanie różnych form aktywności ruchowej w celu wypoczynku, utrzymania aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia;

·        prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą, zwłaszcza z gminami partnerskimi.

 

Przy Gminnym Ośrodku Kultury w Szczawinie Kościelnym działają:

  • Ludowy Zespół Pieśni i Tańca Szczawin Kościelny
  • Klub Tańca Towarzyskiego "Pasja"
  • Klub seniora
  • Stowarzyszenie Kobiet Gminy Szczawin Kościelny
  • Sekcja UKS Sakura Judo

 

Więcej informacji na temat Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinei Kościelnym pod adresem :

https://www.facebook.com/kulturaszczawin 

www.kulturaszczawin@naszgok.pl