Zespół Placówek Oświatowych im. gen. Józefa Hallera w Szczawinie Kościelnym

Marian Jerzy Żuchniewicz

Dyrektor

24 235 13 48

Jacek Zygmunt Ciesielski

Wicedyrektor

24 235 13 48

HISTORIA SZKOŁY

Początki szkolnictwa w Szczawinie należy wiązać z istniejącym tu od XVII wieku domem zakonnym franciszkanów - reformatów. Klasztor reformatów ( fundacji rodziny Szczawińskich ) w Szczawinie Kościelnym w latach 1687 - 1864 był domem nowicjackim dla Prowincji Wielkopolskiej, gdzie wszyscy kandydaci do zakonu odbywali roczny okres próbny przed złożeniem ślubów zakonnych, zwany nowicjatem.Zapewne dla kandydatów dla zakonów prowadzono szkołę, nie miała ona jednak charakteru publicznego, gdyż w owym czasie nie było również takich potrzeb. Dzieci Szczawińskich odbierały nauki zgodnie z obowiązującymi zasadami, najpierw pod okiem domowych nauczycieli, potem zaś albo na innych dworach albo też w kolegiach prowadzonych przez jezuitów a później pijarów. Pierwsza publiczna szkoła w Szczawinie jest udokumentowana w 1862 roku - jej powstanie wiąże się również z działalnością reformatów. Wprawdzie statuty generalne reformatów wyraźnie zabraniały im zajmowania się wychowaniem dzieci i młodzieży, były jednak od tej zasady pewne wyjątki.Sytuacja znacznie zaczęła zmieniać się w związku z reformą szkolnictwa Królestwa Polskiego podjętą przez Aleksandra Wielopolskiego, w którą postanowiły włączyć się władze prowincji reformatów. W wyniku starań Wielkopolskiego car Aleksander II zatwierdził Ustawę o wychowaniu publicznym w Królestwie Polskim, która postulowała m.in. rozbudowę szkolnictwa elementarnego. Wtedy właśnie również w Szczawinie powstała szkoła elementarna, do której - zgodnie z przyjętymi zasadami, zgłaszali się uczniowie w wieku od 8 do 14 lat. Niestety, ostatniego zapisu uczniów do tej szkoły dokonano w 1863 roku a szkoła przestała funkcjonować zapewne na początku następnego roku, kiedy to rozwijające się powstanie styczniowe sparaliżowało normalne życie mieszkańców. Wspomniana szkoła istniała zbyt krótko, by dać jakieś znaczące rezultaty. Jednakże sam fakt jej otwarcia w wyjątkowo niespokojnych czasach świadczy o wyczuciu przez zakonników potrzeb społecznych. Szkoła podzieliła los likwidowanego w listopadzie 1864 roku klasztoru szczawińskiego w ramach ogólnopolskiej kasaty zakonów w Królestwie Polskim. Po kilku latach władze rosyjskie otworzyły rosyjską szkołę elementarną, która działała do I wojny światowej. W 1919 roku wraz z odrodzoną Polską w Szczawinie powstała 4 - klasowa szkoła powszechna. Reforma szkolnictwa Janusza Jędrzejowicza z lat 1932/33 przekształciła ją w siedmioklasową szkołę powszechną. Sytuacja ta trwała do wybuchu II wojny światowej. Po jej zakończeniu już w lutym 1945 roku w bardzo trudnych warunkach wznowiono działanie szkoły powszechnej. Od 1965 roku istniała 8 - letnia szkoła podstawowa, w 1990 roku nadano jej imię Andrzeja Małkowskiego. Od 1 września 1998 r. zaczęła się przekształcać w sześcioletnią szkołę podstawową. W roku szkolnym 2017/2018 powrotnie została przekształcona w 8- letnią szkołę podstawową.

Strona internetowa: Szkoła Podstawowa w Szczawinie Kościelnym (internetdsl.pl)