Biblioteka

Gminna Biblioteka Publiczna w Szczawinie Kościelnym

ul. Spółdzielcza 4, 09-550 Szczawin Kościelny

Dyrektor: Monika Cichońska

tel. 24 263 69 26, e-mail: biblioteka-szczawin@wp.pl

GODZINY PRACY: Poniedziałek   8:00 – 16:00

                                Wtorek            8:00 – 18:00

                                Środa               8:00 – 16:00

                                Czwartek         9:00 – 17:00

                                Piątek              8:00 – 16:00

Filia Biblioteczna w Trębkach

Trębki 14, 09-550 Szczawin Kościelny

Młodszy Bibliotekarz: Barbara Kopeć

tel. 24 236 19 76

GODZINY PRACY: Poniedziałek     9:00 – 16:00

                                Środa                9:00 – 16:00

                                Piątek               9:00 – 16:00

 

HISTORIA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM

Gminna Biblioteka Publiczna w Szczawinie Kościelnym została utworzona w 1950 roku. Początkowo placówka biblioteczna posiadała niewielkie pomieszczenie i zawierała niewielki księgozbiór. Również obsada kadrowa Biblioteki ulegała ciągłym zmianom. Powiększający się księgozbiór oraz coraz większe zainteresowanie książką wśród lokalnej społeczności spowodowało konieczność zatrudnienia stałego pracownika, który pełnił jednocześnie funkcję kierownika Biblioteki. Początkowo kierownikami Biblioteki byli pracownicy zatrudnieni na część etatu, dla których praca w Bibliotece była tylko dodatkowym zajęciem. Pierwszym pełnoetatowym kierownikiem Biblioteki od 1970 roku przez pięć lat była pani Czesława Żerowska. Następnie w 1975 roku funkcję tę objęła pani Krystyna Miłoszewska, która we  wrześniu 2011 roku odeszła na emeryturę, kierując placówkami bibliotecznymi przez 36 lat. Po odejściu na emeryturę pani Miłoszewskiej pełniącym obowiązki dyrektora Biblioteki była Pani Teresa Rutkowska. Od 2012 roku dyrektorem Biblioteki jest Pani Monika Cichońska.

W zależności od reorganizacji komórek terenowo-administracyjnych  zmieniała się nazwa Biblioteki, która otrzymywała z biegiem czasu następujące brzmienia:

  • Gminna Biblioteka Publiczna w Szczawinie pow. Gostynin
  • Gromadzka Biblioteka Publiczna Gromady Szczawin Kościelny.

Trzecia nazwa Biblioteki, wprowadzona w 1965 roku brzmiała Gromadzka Biblioteka w Szczawinie Kościelnym  i obowiązywała do  1973 roku, kiedy nastąpiła reorganizacja Gromadzkich Rad Narodowych. Powstała wtedy Gmina Szczawin w skład, której weszły Gromada Suserz i Trębki. W wyniku zaistniałych  zmian powstała Gminna Biblioteka Publiczna w Szczawinie, której Filiami zostały powstałe w 1964 roku Gromadzkie Biblioteki w Suserzu i w Trębkach.

W pierwszych latach funkcjonowania lokal biblioteki znajdował się w budynku Szkoły Podstawowej w Szczawinie Kościelnym o powierzchni 12 m². Ciasnota i wilgoć nie pozwalały na prowadzenie placówki, w związku z czym w 1981 roku Biblioteka Publiczna w Szczawinie Kościelnym została przeniesiona do prywatnego budynku Pana Zdzisława Dubielaka, zajmując powierzchnię 57 m². Kolejna zmiana lokalu bibliotecznego nastąpiła po 10 latach, czyli w 1991 roku. Wówczas Gminna Biblioteka Publiczna w Szczawinie Kościelnym przeniesiona została do budynku po byłej Szkole Podstawowej, przy ulicy Spacerowej 2. W marcu 2013 roku Biblioteka otrzymała lokal o powierzchni 125 m², w budynku współużytkowanym z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Szczawinie Kościelny, przy ulicy Spółdzielczej 4.

Filie Biblioteczne na przestrzeni lat również zmieniały swoje siedziby oraz zmieniali się pracownicy w nich zatrudnieni. W 2015 roku została zlikwidowana Filia Biblioteczna w Suserzu.

 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM OBECNIE

Na koniec 2018 roku księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej wyniósł w Szczawinie Kościelnym 11093 woluminów, zaś w Filii Bibliotecznej w Trębkach 6138 woluminów.

Biblioteka oprócz dotacji podstawowej od organizatora – Gminy Szczawin Kościelny, pozyskuje również środki finansowe na zakup nowości wydawniczych od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

 „Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Gminna Biblioteka Publiczna w Szczawinie Kościelnym użytkuje komputerowy program biblioteczny MAK+, którzy umożliwi w przyszłości:

  • dostęp do konta bibliotecznego za pośrednictwem Internetu;
  • sprawdzanie informacji o swoich wy pożyczeniach we wszystkich bibliotekach;
  • korzystających z systemu MAK+ z poziomu jednej strony internetowej;
  • przeszukiwanie zawartości katalogów wszystkich bibliotek jednocześnie;
  • zamawianie/rezerwowanie książki w konkretnej bibliotece;
  • elektroniczną obsługę wypożyczeń;
  • przeszukiwanie zasobów bibliotek korzystających z systemu MAK+;
  • sprawdzanie stanu konta bibliotecznego, zamawianie/rezerwowanie książek za pomocą urządzeń przenośnych typu iPhone i iPad oraz pracujących pod systemem Android.

Gminna Biblioteka Publiczna w Szczawinie Kościelnym oraz Filia Biblioteczna w Trębkach umożliwiają użytkownikom Biblioteki wypożyczanie materiałów bibliotecznych (głównie książek) na zewnątrz, korzystanie z księgozbioru na miejscu w czytelni oraz korzystanie z czytelni internetowej, zgodnie z obowiązującymi regulaminami.

W ramach edukacji regionalnej środowiska lokalnego Biblioteka udostępnia zebrane materiały przedstawiające historię Gminy Szczawin Kościelny, historyczny zarys zabytków naszego regionu, walorów turystycznych i innych danych dotyczących naszej gminy.

Oprócz podstawowej działalności bibliotecznej Gminna Biblioteka Publiczna w Szczawinie Kościelnym wychodzi naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej, będąc organizatorem lub współorganizatorem przedsięwzięć kulturalnych. Niektóre na stałe wrosły w kalendarz pracy Biblioteki. Corocznie organizowane są spotkania autorskie, głównie z pisarzami, wśród których w naszych progach mieliśmy przyjemność gościć panią Wandę Chotomską, Janinę Papuzińską, Wiolettę Piasecką, Krzysztofa Petka, Danutę Wawiłow, Natalię Usenko oraz wielu innych, a także aktorkę Grażynę Zielińską. Organizowane są także warsztaty tematyczne, np. „Jak powstaje książka?”. Biblioteka wraz z Filią współpracują z placówkami edukacyjnymi, organizując wycieczki do Bibliotek i lekcje biblioteczne. Każdego roku jesienią wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury Biblioteka organizuje akcję zainicjowaną przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej „Narodowe Czytanie”, która cieszy się dużym powodzeniem wśród społeczności lokalnej. Każdego roku prowadzony jest kiermasz książek podczas gminnych Mikołajek. W 2018 roku po raz pierwszy zorganizowany został konkurs recytatorski dla dzieci o zasięgu powiatowym, poświęcony pamięci Marii Kownackiej  „O uśmiech Plastusia”.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Szczawinie Kościelnym znajduje się Kącik Pamięci poświęcony pamięci Marii Kownackiej, urodzonej na terenie Gminy Szczawin Kościelny, w miejscowości Słup.

Gminna Biblioteka Publiczna w Szczawinie Kościelnym serdecznie zaprasza wszystkich kochających czytać. Ciągły napływ nowości wydawniczych oraz dbałość o zapewnienie czytelnikom dostępu do popularnych serii wydawniczych powoduje, że bez problemu znajdziecie Państwo książkę, która Was zainteresuje. Istnieje także możliwość rezerwacji książek oraz przegląd nowości zakupionych przez Bibliotekę, dostępnych pod adresem szukamksiążki.pl.


"Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019"


Gminna Biblioteka Publiczna w Szczawinie Kościelnym otrzymała dofinansowanie z Instytutu Książki w ramach programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019" na zakup komputerów i urządzeń peryferyjnych.