Ewidencja ludności i dowody osobiste

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste

ul. Jana Pawła II 10, 09-550 Szczawin Kościelny

pokój nr 8,  tel. 24-235-13-72

e-mail sekretariat@szczawin.pl

Numer konta bankowego: 53 9013 1013 2600 0912 2000 0010


 


 

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW

Przyjęcia interesantów odbywają się:

w godzinach 7.30 - 15.30 – od poniedziałku do piątku


 


 

EWIDENCJA LUDNOŚCI:

 • Zameldowanie na pobyt stały 
 • Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące 
 • Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
 • Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego
 • Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej 
 • Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały i czasowy 
 • Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy 
 • Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców 
 • Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL 
 • Prowadzenie i obsługa Rejestru Wyborców 
 • Nadanie nr PESEL

 

 


 

DOWODY OSOBISTE:

 • Wydawanie oraz wymiana dowodu osobistego 
 • Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego oraz zawieszenie i odwieszenie e-dowodu
 • Zaświadczenie z Rejestru Dowodów Osobistych 
 • Udostępnienie danych w z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

 

 

 

 

Pliki do pobrania