Komisje Rady Gminy


Komisja Rewizyjna w składzie:
1. Pan Szymański Józef – Przewodniczący Komisji
2. Pani Rojewska Beata – Zastępca Przewodniczącego

3. Pan Radecki Stanisław – Członek Komisji
4. Pan Olejniczak Mirosław – Członek Komisji
5. Pan Dzięcielewski Artur – Członek Komisji

Komisja Budżetu i Finansów w składzie:
1. Pan Olejniczak Mirosław - Przewodniczący Komisji
2. Pan Głogulski Mariusz – Zastępca Przewodniczącego

3. Pan Szymański Józef – Członek Komisji
4. Pani Gunerka Renata – Członek Komisji
5. Pan Ostrowski Marian  – Członek Komisji
6. Pan Kowalczyk Ireneusz – Członek Komisji

Komisja Zdrowia Opieki Społecznej Oświaty Kultury i Sportu w składzie:
1. Pan Ostrowski Marian - Przewodniczący Komisji
2. Pani Markiewicz Joanna – Zastępca Przewodniczącego

3. Pan Wypych Marek – Członek Komisji
4. Pani Sarzała Mariola – Członek Komisji
5. Pan Głogulski Mariusz – Członek Komisji

Komisja Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego w składzie:
1. Pan Radecki Stanisław - Przewodniczący Komisji
2. Pan Kowalczyk Ireneusz – Zastępca Przewodniczącego

3. Pani Rojewska Beata – Członek Komisji
4. Pan Kowalczyk Jan  – Członek Komisji
5. Pani Berlińska Barbara – Członek Komisji

 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji:

1. Pani Gunerka Renata - Przewodnicząca Komisji
2. Pan Wypych Marek – Zastępca Przewodniczącej

3. Pani Markiewicz Joanna – Członek Komisji
4. Pani Berlińska Barbara  – Członek Komisji
5. Pan Dzięcielewski Artur – Członek Komisji