Referat budżetu i finansów

Małgorzata Salamandra

Skarbnik Gminy

Księgowość budżetowa Pokój nr 1

Maria Piątkowska

Młodsza Księgowa

Księgowość budżetowa Pokój nr 1

Wiesława Kopeć

Księgowa

Księgowość budżetowa Pokój nr 1

Agnieszka Osmolak

Referent ds. Oświaty

Płace oświaty, Pełnomocnik ds. Oświaty - Pokój nr 2

Danuta Śniecikowska

Księgowa

Księgowość oświaty, Rozliczenia podatku VAT - Pokój nr 2

Małgorzata Kaczorowska

Księgowa , Kasjer

Obsługa kasowa, Podatek od środków transportowych, Wystawianie faktur za wodę, ścieki i wodomierz - Pokój nr 3

Magdalena Emilia Garstka

Inspektor ds. księgowości podatkowej

Księgowość podatkowa, Płace Urzędy Gminy - Pokój nr 6

Małgorzata Szczepańska

Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat

Wymiar podatków i opłat lokalnych, Wydawanie zaświadczeń dotyczących podatków - Pokój nr 6