OSP

W Gminie Szczawin Kościelny działa osiem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

- OSP Adamów powstała 26.03.1967 roku. Obecnie liczy 43 członków. Na wyposażeniu jednostki jest jeden średni samochód ratowniczo - gaśniczy.

- OSP Helenów Słupski powstała w 1960 roku. Jednostka liczy 39 członków i młodzieżową drużynę pożarniczą – chłopców 8 osób. OSP posiada jeden średni i jeden lekki samochód ratowniczo - gaśniczy.

- OSP Józefków powstała 16.11.1964 roku. Jednostka liczy 24 druhów. Na wyposażeniu jest jeden średni samochód ratowniczo - gaśniczy.

- OSP  Łuszczanów powstała w 1932 roku. Jednostka liczy 28 druhów. Na wyposażeniu jednostki jest jeden lekki samochód ratowniczo - gaśniczy.

- OSP Suserz powstała w 1964 roku. Obecnie liczy 41 członków. Jednostka powołała kobiecą drużynę pożarniczą. Na wyposażeniu jednostki jest jeden ciężki i jeden średni samochód ratowniczo - gaśniczy

- OSP Szczawin Borowy powstała 12.09.1928 roku, liczy 20 członków. Jednostka nie posiada samochodu.

- OSP Szczawin Kościelny powstała w 1922 roku, jako jedyna jednostka w gminie włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Obecnie OSP Szczawin Kościelny liczy 77 członków. W jednostce powołana jest kobieca drużyna pożarnicza oraz dwie młodzieżowe drużyny pożarnicze – dziewczęca i chłopięca. Na wyposażaniu OSP są trzy samochody ratowniczo - gaśnicze: dwa średnie i jeden lekki.

- OSP Wola Trębska powstała 06.08.1967 roku, liczy 32 członków. Jednostka powołała kobiecą drużynę pożarniczą. OSP posiada na wyposażeniu jeden średni samochód ratowniczo - gaśniczy.

Skład osobowy Zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych

 

1. OSP  ADAMÓW

Maślankowski Mariusz – Prezes

Warabieda Wojciech – Wiceprezes - naczelnik

Zbigniew Pietruszewski – Zastępca Naczelnika

Markiewicz Mateusz - Wiceprezes

Przewłocki Dominik – Sekretarz

Bartczak Daniel – Skarbnik

Sobański Janusz – Gospodarz

Warabieda Józef – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Zawadzki Waldemar – Kronikarz

2. OSP  HELENÓW  SŁUPSKI

Wypych Marek – Prezes 

Wypych Krzysztof – Wiceprezes - naczelnik

Garstka Maciek – Zastępca Naczelnika

Obszyński Cezary – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Janicki Grzegorz - Skarbnik

Wesołowski Paweł – Gospodarz

3. OSP  JÓZEFKÓW

Ledzion Krzysztof – Prezes 

Domżał Dariusz – Wiceprezes - naczelnik

Domżał Radosław – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Milczarski Radosław- Skarbnik

Rojewski Karol – Gospodarz

4. OSP  ŁUSZCZANÓW

Wesołowski Rafał – Prezes

Kowalczyk Marcin – Wiceprezes - naczelnik

Kosajda Adam- Gospodarz

Ciechomski Bartosz– Skarbnik

Wiliński Tomasz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

5. OSP  SUSERZ

Kacprzak Mariusz – Prezes  

Kuciapski  Sylwester  – Wiceprezes - naczelnik

Tomczak Kamil- Skarbnik

Simiński Stanisław – Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej

Sitkiewicz Grzegorz - Gospodarz

6. OSP  SZCZAWIN  BOROWY  WIEŚ

Romanowski Marek – Prezes 

Orzechowski Michał – Wiceprezes - naczelnik

Kosmowski Tomasz - Sekretarz

Jaros Jacek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Żurawski Andrzej - Skarbnik

Stanisławski Piotr – Gospodarz

7. OSP  SZCZAWIN KOŚCIELNY        

Borkowski Grzegorz – Prezes 

Kaczmarek Daniel– Wiceprezes - naczelnik

Wasiński Marek – Wiceprezes

Józwik Marta– Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Sarzała Krzysztof - Skarbnik

Jankiewicz Kamil – Sekretarz

Lewandowski Grzegorz – Gospodarz

8. OSP  WOLA  TRĘBSKA

Wasiak Mateusz – Prezes

Wasiak Włodzimierz - Wiceprezes

Wiankowski Robert – Wiceprezes - naczelnik

Gołębiewska Wiktoria - Sekretarz

Gołębiewski Maciej  - Skarbnik

Magierski  Tomasz  – Gospodarz

Tarka Łukasz - Przewod. Komisji Rewizyjnej 

Skład Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Szczawinie Kościelnym przedstawia się następująco:

Prezes Zarządu- Mariusz Maślankowski

Wiceprezes Zarządu- Wojciech Warabieda i Marek Wypych

Komendant Gminny- Mariusz Kacprzak

Sekretarz- Tomasz Rojewski

Skarbnik- Rafał Wesołowski

Członkowie Zarządu:

Grzegorz Borkowski

Zygmunt Korycki

Grzegorz Lewandowski

Marek Romanowski

Mateusz Wasiak

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP:

Przewodniczący Komisji- Jan Kowalczyk

Sekretarz Komisji- Dominik Przewłocki

Członek Komisji- Marcin Kowalczyk