W PODZIĘKOWANIU ZA LATA PRACY

W latach 2019 – 2020  odbyły się uroczyste pożegnania długoletnich urzędniczek Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym, które przeszły na emeryturę.

Z ETATOWĄ PRACĄ POŻEGNAŁA SIĘ:

Pani Teresa Rutkowska – (20 lat pracy w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym - od 01.01.1999 do 31.01.2019) - Sekretarz Gminy, wcześniej pracująca na stanowisku: Inspektora ds. utrzymania mienia gminy i ochrony środowiska, Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Pani Maria Bogusz – (39 lat pracy w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym od 08.10.1980 do 22.07.2019) - Inspektor ds.  Obrony Cywilnej, Spraw Wojskowych i P. Poż., Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi, ponadto pracująca na stanowiskach: Referenta Podatkowego, Starszego Referenta Rolnego Gminnej Służby Rolnej, Inspektor ds. ewidencji ludności i ochrony P. Poż. w Referacie Społeczno – Administracyjnym Spraw Obronnych i Ogólnych oraz  Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Pani Jolanta Jabłońska - (41 lat pracy w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym - od 15.07.1979 do 22.07.2020) – Inspektor ds. geodezji, gospodarki terenami i rolnictwa, wcześniej geodeta gminny.

Pani Halina Ciastek - (40 lat pracy w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym – od 01.09.1980 do 28.07.2020) – Inspektor ds. księgowości podatkowej w Referacie Budżetu i Finansów, ponadto pracująca na stanowisku: Referenta ds. organizacyjnych (Rady Narodowe) oraz Kasjera (sprawy KRUS).

Pani Henryka Murawska - (42 lata pracy w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym – od 01.07.1978 do 27.08.2020) – Kasjer – księgowa, ponadto pracująca na stanowisku: stażysty, Referenta ds. społeczno-administracyjnych, Inspektora oraz Pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Pani Zofia Zielińska - (45 lat pracy w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym – od 26.07.1975 do 26.11.2020) – Starszy Inspektor USC, ponadto pracująca na stanowisku: Referenta Rolnego, Referenta handlu, Głównej Księgowej i Kierownika USC.

 

Składam serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania

za wieloletnią, bardzo owocną pracę,

pełen profesjonalizm, zaangażowanie i poświęcenie,

z jakim służyłyście Panie Gminie Szczawin Kościelny i jej Mieszkańcom.

Współpraca z Paniami to prawdziwy zaszczyt i przyjemność.

Dziękuję za wzorowe wypełnianie obowiązków,

trud i wysiłek włożony w prawidłowe działanie Urzędu Gminy.

 

Życzę zadowolenia z poczucia dobrze wypełnionej służby

oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym,

realizacji pasji i zainteresowań, dalszych planów i zamierzeń,

wspieranych dobrym zdrowiem.

 

Najserdeczniejsze wyrazy szacunku i uznania za wspólne lata pracy

składa

Wójt Gminy Szczawin Kościelny

/-/ Barbara Stępniak

Galeria zdjęć aktualności