NOWE PRZEPISY W WALCE ZE SMOGIEM

NOWY OBOWIĄZEK DLA WŁAŚCICIELI DOMÓW
 
Od 1 stycznia weszły w życie przepisy, które mają pomóc w walce ze smogiem. Właściciele domów będą musieli zgłaszać, czym je ogrzewają. Ewidencja będzie tworzona etapami. Pierwsze dane mają do niej trafić w ciągu trzech miesięcy.
 
W Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) mają się znajdować dane na temat źródeł emisji w sektorze komunalno-bytowym. Znajdą się tam informacje źródłach spalania paliw w budynkach wielolokalowych oraz domów jednorodzinnych do 1 MW, a także lokale usługowe i budynki publiczne z kotłowniami.
 
PROGRAM OCHRONY POWIETRZA
 
Program ochrony powietrza to akt prawa miejscowego, opracowywany ze względu na przekroczenia norm jakości powietrza. Nowy program ochrony powietrza dotyczy całego województwa mazowieckiego i obowiązuje od 29 września 2020r.
 
Program nakłada również obowiązki na mieszkańców:
- zakaz korzystania z instalacji do spalania biomasy drzewnej (kominków, piecyków kominkowych, piecyków ozdobnych) podczas dni gdy istnieje ryzyko przekroczenia dopuszczalnych poziomów dla pyłu zawieszonego PM10.
- zakaz używania spalinowych i elektrycznych dmuchaw
- nakaz przestrzegania zapisów tzw. uchwały antysmogowej
- obowiązek przekazywania gminom deklaracji o wymianie bądź instalacji dodatkowych źródeł ciepła POBIERZ DEKLARACJĘ
Przypominamy również, że posiadacze kominków (lub innych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń) muszą wymienić je do końca 2022 roku na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu.
lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.
 
Więcej szczegółowych informacji w zakresie nowych obowiązków można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Szczawin Kościelny tel. 500 821 733.
 
Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z prezentacją obowiązków mieszkańców dostępną na stronie:

Galeria zdjęć aktualności