Otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Szczawin Kościelny w 2024 r.

Zarządzenie, oferta i RODO dostępne na stronie: BIP - Szczawin Kościelny

Wójt Gminy    

Barbara Stępniak

Galeria zdjęć aktualności