WALNE ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE W OSP

W ostatnim czasie na terenie Gminy Szczawin Kościelny odbyły się walne zebrania sprawozdawcze OSP:

???? dnia 27.01.2024 r. w OSP Adamów;

???? dnia 10.02.2024 r. w OSP Szczawin Borowy Wieś i OSP Helenów Słupski;

W trakcie zebrań zatwierdzono sprawozdania z działalności jednostek OSP oraz udzielono absolutorium obecnym członkom zarządu. Podsumowano zdarzenia i spotkania jakie miały miejsce w ubiegłym roku oraz omówiono plany na przyszłość.

Dziękuję druhnom i druhom, za poświęcony czas, zaangażowanie w ochronę przeciwpożarową oraz pracę na rzecz lokalnej społeczności. Ponadto, za aktywność Jednostek w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych.

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

Wójt Gminy    

Barbara Stępniak

Galeria zdjęć aktualności