Zwrot podatku akcyzowego - I TURA

Informuję, iż z dniem 1 lutego 2023 r. tj. środa rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ????

Jeżeli producent rolny prowadzący chów i hodowlę bydła będzie się ubiegał o zwrot podatku akcyzowego dołącza do wniosku:

Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta.

Kwotę zwrotu oblicza się na podstawie przedstawionych faktur VAT potwierdzających zakup oleju napędowego. Stawka zwrotu w roku 2023 wynosi 1,20 zł.

Wypłata zwrotu przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminie od 03 do 28 kwietnia 2023 roku.

 

Uwaga❗️❗️❗️

Formularz można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Szczawin Kościelny lub w siedzibie Urzędu Gminy.

Galeria zdjęć aktualności