PROCEDURA SPRZEDAŻY WĘGLA

W związku z rozpoczęciem dystrybucji węgla, groszku i miału na preferencyjnych warunkach, pojawiło się wiele pytań oraz wątpliwości.

Poniżej wyjaśniamy całą procedurę z tym związaną:

1. Osoby, które zgłosiły chęć zakupu węgla w Urzędzie Gminy w miesiącu październiku oraz w listopadzie - zapraszane są telefonicznie do urzędu. Pozostali Mieszkańcy, mogą składać wnioski do pokoju nr 9 (sekretariat).

Druki dostępne są:

???? w urzędzie

???? na stronie gminy https://www.szczawin.pl/dokumenty-do-pobrania

???? wniosek można złożyć również za pomocą podpisu elektronicznego.

2. Zakup węgla dokonywany będzie w Referacie Gospodarki Komunalnej. Pracownik wystawi Państwu zaświadczenie na podstawie, którego wystawiona będzie faktura zakupu.

3. Fakturę zakupu należy opłacić w Banku Spółdzielczym w Szczawinie.

4. Z opłatą faktury zapraszamy ponownie do Referatu Komunalnego, w którym otrzymacie Państwo dokument Wydania Zewnętrznego w trzech egzemplarzach.

5. Po otrzymaniu dokumentu Wydania Zewnętrznego (WZ) należy zgłosić się do wskazanego punktu odbioru opału.

- Szczawin Kościelny ulica Spółdzielcza 1

- Kamieniec 20

- Gołas 17

6. Odbiór opału należy potwierdzić własnoręcznym podpisem.

⚫️ ZAŁADUNEK WĘGLA DLA MIESZKAŃCA JEST DARMOWY.

⚫️ EKOGROSZEK NIE JEST WORKOWANY.

⚫️ WĘGIEL DOSTĘPNY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY POCHODZI Z KOLUMBII.

⚫️ ODBIÓR WĘGLA Z PUNKTU ODBYWA SIĘ WŁASNYM TRANSPORTEM.

⚫️ ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOWOZ UWĘGLA PRZEZ OBSŁUGĘ PUNKTU ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ, NA WSKAZANY ADRES.

⚫️ WEGIEL, GROSZEK ORAZ MIAŁ ZNAJDUJĄCY SIĘ W PUNKTACH JEST TEJ SAMEJ JAKOŚCI I POSIADA CERTYFIKATY.

Telefon kontaktowy ???? 500 821 739

 

Wójt Gminy Szczawin Kościelny

/-/ Barbara Stępniak

Galeria zdjęć aktualności