Próba syren alarmowych

 

Szanowni Mieszkańcy,

informuję, iż w dniu jutrzejszym 25 Listopada 2022 r. o godz. 10.00 będzie "próba syren alarmowych" polegająca na wyemitowaniu akustycznych sygnałów alarmowych oraz komunikatów głosowych, w związku z ukończeniem kolejnego etapu budowy Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie Powiatu Gostynińskiego w ramach projektu „Mazowieckie Syreny + – rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności” i odbioru prac montażowych.

Próba będzie miała charakter ćwiczebny i nie będzie związana z wystąpieniem żadnego zagrożenia. Po usłyszeniu sygnału nie należy podejmować żadnych działań.

Wójt Gminy

Barbara Stępniak

Galeria zdjęć aktualności