CZY ZŁOŻYŁEŚ JUŻ DEKLARACJE DO CEEB?

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (gunb.gov.pl)

Formularz A – budynki i lokale mieszkalne - plik do pobrania

Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne - plik do pobrania

Galeria zdjęć aktualności