PODZIĘKOWANIA DLA RADNYCH RADY GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY

SERDECZNIE DZIĘKUJĘ:

- Radnemu Panu Mariuszowi Głogulskiemu za sfinansowanie zakupu dwóch lamp solarnych do miejsca rekreacji w miejscowości Gorzewo Kolonia.

- Radnemu Panu Józefowi Szymańskiemu za nieodpłatne zorganizowanie czterech przyczep trylinki do wykorzystania na potrzeby utwardzenia placów gminnych.

Działania takie wspierają Mieszkańców i bardzo mnie cieszą. Przynoszą wiele wymiernych korzyści, w tym również  oszczędności dla budżetu samorządowego.

SERDECZNIE DZIĘKUJĘ za okazaną życzliwość, hojność i dobrą współpracę.

Życzę wszelkiej pomyślności w życiu codziennym.

Wójt Gminy   

Barbara Stępniak

Galeria zdjęć aktualności