PRZEŁĄCZENIE NUMERU ALARMOWEGO 998 DO CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO

Od 20 maja do 7 czerwca br. zaplanowane jest w województwie mazowieckim przełączenie strażackiego numeru alarmowego 998 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) w Warszawie i Radomiu. Początkowo zmiany zostaną wprowadzone na terenie Warszawy, stopniowo obejmując całe województwo. Każdego dnia będą przełączone poszczególne powiaty. Numer 998 nadal będzie aktywny, zmienia się jedynie miejsce odbioru zgłoszenia. Dzięki tej funkcjonalności będzie możliwe jednoczesne powiadomienie o zdarzeniu wszystkich właściwych służb.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/.../przelaczenie-numeru-alarmowego-998...

Poniżej zamieszczam harmonogram przełączania numeru alarmowego w województwie mazowieckim.

Galeria zdjęć aktualności