INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W SPRAWIE PRAC OBSERWACYJNO-POMIAROWYCH PROWADZONYCH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU, W RAMACH MONITORINGU GATUNKÓW I SIEDLISK PRZYRODNICZYCH

Galeria zdjęć aktualności