ODBIÓR AZBESTU 2021

Zapraszam osoby zainteresowane odbiorem i utylizacją azbestu do kontaktu z Urzędem Gminy pod nr tel.: 500 821 733.

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!!

Wójt Gminy    

Barbara Stępniak

 

Załącznik:

1. Wniosek o przyznanie dofinansowania - plik do pobrania

 

 

Galeria zdjęć aktualności