RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU NCK KULTURA - INTERWENCJE 2021

Do rozdysponowania pomiędzy beneficjentów, w tym JST i organizacje pozarządowe, jest ok. 10 mln złotych. Nabór trwa do 15 marca br.
Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.
 

Galeria zdjęć aktualności