PRZYPOMINAMY O ZIMOWYCH OBOWIĄZKACH WŁAŚCICIELI POSESJI

W związku z występującymi opadami śniegu przypominamy o obowiązkach, jakie ciążą na właścicielach posesji, szczególnie w okresie zimowym: usuwaniu śniegu i lodu z chodników położonych wzdłuż ich posesji i przylegających do jej granic oraz likwidowaniu sopli i nawisów śnieżnych z dachów i gzymsów budynków bezpośrednio sąsiadujących z tymi chodnikami. 
 
Obowiązki te nakłada na właścicieli prywatnych posesji ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2020 poz. 1439 z dnia 24 sierpnia 2020).

Galeria zdjęć aktualności