INFORMACJA O APTECE

Wójt Gminy Szczawin Kościelny informuje, że prowadzi czynności mające na celu jak najszybsze przywrócenie działalności apteki w Szczawinie Kościelnym.

Gmina w związku z wysokim zadłużeniem najemcy (Apteka SZCZAWIN), rozwiązała w ubiegłym roku umowę najmu lokalu ze skutkiem na dzień 30.04.2019r. Jednakże pomimo wezwań i monitów dotychczasowy najemca nie opuszczał lokalu, zaś przed Sądem Rejonowym w Płocku zawisła sprawa o opróżnienie lokalu i zapłatę. Najemca początkowo zaczął spłacać zaległe zadłużenie, ale obecnie znów zalega z opłatami za kolejne miesiące.

Aktualnie jak wynika z treści pisma Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie z dnia 8 października 2020 r. - właścicielowi apteki cofnięto zezwolenia na jej prowadzenie w Szczawinie Kościelnym na podstawie decyzji z dnia 13 kwietnia 2016 r., decyzja ta została utrzymana w całości w mocy decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie z dnia 17 września 2020 r.

W dniu 7 grudnia 2020 r. apteka oddała lokal i zdała Gminie klucze.

Zgłosiły się apteki zainteresowane wynajęciem lokalu - pod aptekę lub punkt apteczny. Jednakże lokal wymaga remontu, dotychczasowy najemca użytkował go przez blisko 20 lat.

Wójt Gminy na ostatniej sesji w dniu 30 grudnia 2020 r., zwróciła się do Radnych z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz nowego najemcy, który dotychczas zaoferował najlepsze warunki finansowe z tytułu czynszu i przeprowadzenie gruntownego remontu wewnątrz lokalu na swój koszt. Rada Gminy nie podjęła uchwały w tym przedmiocie, zapewne wypowie się w tej kwestii na najbliższej sesji (XXVII) w dniu 15 stycznia 2021 r.

Gmina wykona podjazd dla niepełnosprawnych do budynku Ośrodka Zdrowia.

Poniżej linki do obrad XXVI Sesji Rada Gminy Szczawin Kościelny oraz link do Platformy Rejestrów Medycznych dotyczących udzielonych i cofniętych zezwoleń:

https://www.youtube.com/watch?v=RA0mj_LeipQ&ab_channel=GminaSzczawinKo%C5%9Bcielny cz.1

https://www.youtube.com/watch?v=hQc5SystUrM&ab_channel=GminaSzczawinKo%C5%9Bcielny cz.2

https://www.youtube.com/watch?v=1H9e5LZKu6I&ab_channel=GminaSzczawinKo%C5%9Bcielny cz.3

https://www.youtube.com/watch?v=UF6WyZVoAEQ&ab_channel=GminaSzczawinKo%C5%9Bcielny cz.4

https://www.youtube.com/watch?v=uIb9JrC92iY&ab_channel=GminaSzczawinKo%C5%9Bcielny cz.5

https://www.youtube.com/watch?v=iTruY_2tyu4&ab_channel=GminaSzczawinKo%C5%9Bcielny cz.6

https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/ra/public-view/1116668

Wójt Gminy      

/-/ Barbara Stępniak

 

Galeria zdjęć aktualności