INFORMACJA - ODPADY KOMUNALNE

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Szczawin Kościelny informuje, że opłata na rok 2021 za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulega zmianie.

24,00 zł - od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Właściciele nieruchomości kompostujący bioodpady w kompostowniku przydomowym zwolnieni będą z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1,00 zł miesięcznie od obowiązującej opłaty.

Właściciele nieruchomości, którzy nie prowadzą segregacji odpadów są zobligowani do odpłatności w kwocie 72,00 zł miesięcznie, od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE MIEJSCOWOŚCI ORAZ TERMINY ODBIORU PODANE BĘDĄ W NAJBLIŻSZYCH DNIACH.

Galeria zdjęć aktualności