Nabory fundacji LGD AR

Szanowni Państwo,

   Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM ogłosiła nabory na realizację operacji i grantów w ramach wdrażania inicjatywy LEADER objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

Wnioski dotyczą operacji:

  • Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych

  • Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

oraz grantów:

  • Organizacja forów tematycznych dotyczących innowacji społecznych, szkolenia tematyczne dotyczące innowacji społecznych, tematyczne wizyty studyjne

  • Lokalne projekty współpracy dotyczące problemów społecznych, innowacyjne projekty pilotażowe dotyczące problemów społecznych

  • Działania rozwijające kompetencje kluczowe, społeczne i obywatelskie mieszkańców

  • Działania rozwijające kompetencje zawodowe mieszkańców

  • Promocja ekonomii społecznej – opracowanie i dystrybucja informacji, szkolenia i wiyty studyjne

  • Promocja lokalnych wyrobów spożywczych, artystycznych i rzemieślniczych

  • Promocja rolnictwa ekologicznego i rolnictwa wspieranego przez społeczność, szkolenia, wizyty studyjne

Więcej informacji przekazujemy w załączeniu oraz na stronie LGD:  

www.aktywnirazem.pl

   Miejsce i termin składania wniosków: biuro LGD AKTYWNI RAZEM w Gąbinie przy ulicy Stary Rynek 15, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00 w terminie naboru wniosków, tj. od dnia 29 listopada do dnia 20 grudnia 2019 r. do godziny 15:00.

Galeria zdjęć aktualności