GMINNY KONKURS PIOSENKI PROFILAKTYCZNEJ - PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE DO 15 LISTOPADA 2020 ROKU

Konkurs piosenki profilaktycznej pn. „Blisko rodziny z dala od nałogów"

   Konkurs dedykowany jest dla uczniów klas IV-VIII Szkół Podstawowych oraz Szkół Ponadpodstawowych zamieszkujących na terenie gminy Szczawin Kościelny, którzy nie ukończyli 18 lat.

   Uczestnicy napiszą oraz nagrają indywidualnie lub zespołowo piosenkę na temat środków uzależniających i zjawiska uzależnienia - z wykorzystaniem samodzielnie skomponowanej melodii lub innego podkładu muzycznego.

Wykonane utwory na podpisanej płycie CD lub pendrive, będą przyjmowane w sekretariacie Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym lub w sekretariatach Szkół Podstawowych w Szczawinie Kościelnym i Trębkach.

Zgłoszenie udziału w konkursie do 15 listopada 2020 roku.
Termin oddania piosenek upływa 25 listopada 2020 roku.

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie. Wyniki zostaną także ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym www.szczawin.pl/.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Regulamin konkursu - plik do pobrania

Galeria zdjęć aktualności