APEL DO WŁAŚCICIELI PSÓW

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi zgłoszeniami Mieszkańców o nasilającym się problemie wałęsających się psów właścicielskich na terenie Gminy Szczawin Kościelny- przypominam, że posiadanie zwierząt łączy się z szeregiem obowiązków.

Za wszystkie szkody spowodowane przez psa - pełną odpowiedzialność ponosi właściciel.

⚠️ Zgodnie z art.77 kodeksu wykroczeń kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 1000 złotych. 

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców (w tym dzieci) oraz innych zwierząt prosimy o zastosowanie się do powyższego przepisu, przede wszystkim poprzez zastosowanie następujących środków ostrożności:

???? pies powinien przebywać w ogrodzeniu bez możliwości wyjścia poza ogrodzenie,

???? pies wyprowadzany na ulicę powinien być w kagańcu i na smyczy,

???? posiadanie psa rasy uznanej za agresywną wymaga stosownego zezwolenia.

ZADBAJCIE O SWOICH PUPILI!

Wójt Gminy    

Barbara Stępniak

Galeria zdjęć aktualności