TRWA AKCJA BEZPŁATNEJ KASTRACJI ZWIERZĄT

Szanowni Mieszkańcy,

Gmina Szczawin Kościelny przyjmuje wnioski w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024”, na realizację zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Szczawin Kościelny".

Realizacja zadania polega na zmniejszeniu niekontrowanego rozmnażania się zwierząt (psów oraz kotów) na terenie Gminy Szczawin Kościelny.

W ramach zadania mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnej kastracji/sterylizacji oraz czipowania zwierzęcia właścicielskiego.

Wnioski na bezpłatną kastrację/sterylizację zwierząt przyjmowane są w Urzędzie Gminy do 11 października 2024 r. lub do wyczerpania środków z dotacji celowej.

Zainteresowane osoby zapraszam do kontaktu z Referatem Ochrony Środowiska i Obsługi Komunalnej Gminy - tel. 500 821 733. 

Wniosek o dofinansowanie zabiegu sterylizacji kota/psa dostępny na stronie ???? https://www.szczawin.pl/.../od-21-maja---rusza-akcja...

Wójt Gminy    

Barbara Stępniak

Galeria zdjęć aktualności