5. JUBILEUSZOWA EDYCJA KONKURSU IMPULS KULTURY – MAZOWIECKA NAGRODA INSPIRACJI KULTURALNYCH 2024!

Nagroda przyznawana jest animatorkom i animatorom kultury za autorskie projekty z zakresu animacji i edukacji kulturalnej, zrealizowane na terenie województwa mazowieckiego w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 maja 2024 roku.

Projekt do konkursu może zgłosić autor występujący indywidualnie lub zespół współautorów liczący nie więcej niż 3 osoby. Nagrody w konkursie przyznawane są w 4 kategoriach:

????projekt zrealizowany w przestrzeni publicznej;

???? projekt oparty na dziedzictwie lokalnym (materialnym i niematerialnym);

???? projekt storytellingowy czyli taki, w którym sztuka opowiadania stanowi oś dla działań z zakresu animacji i edukacji kulturalnej;

????projekt zrealizowany online bądź w oparciu o nowe technologie i nowoczesne formy przekazu.

W konkursie nagradzane są nieszablonowe projekty, włączające i aktywizujące różne środowiska, realizowane w oparciu o innowacyjne narzędzia i formy przekazu, które mogą stanowić inspirację dla całego środowiska praktyków i praktyczek kultury.

Pula nagród finansowych w konkursie wynosi 105 tys. zł.

Wszystkie informacje o konkursie znajdziecie na naszej stronie internetowej:

https://www.mazowieckieobserwatorium.pl/impuls.html

???? W najbliższy piątek odbędą się pierwsze konsultacje dotyczące tegorocznej edycji konkursu.

Formularz zapisu na konsultacje znajdziecie na stronie: https://www.mazowieckieobserwatorium.pl/.../7685...

Wójt Gminy    

Barbara Stępniak

Galeria zdjęć aktualności