KOLEJNE DOFINANSOWANIE NA BUDOWĘ DROGI - WOLA TREBSKA

Dziś, tj. 05 kwietnia br. w Muzeum Mazowieckim ART. DECO w Płocku, przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Pani Małgorzaty Salamandry, podpisałam umowę z Marszałkiem Województwa Mazowiekiego Panem Adamem Struzikiem oraz Marszałkiem Wiesławem Raboszukiem na zadanie

????pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wola Trębska” o długości 560m.

Wyżej wymienione przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach programów określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych (dawny FOGR).

????Gmina pozyskała dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 215 000 zł.

Cieszę się, że będziemy realizować, tak ważne dla naszej gminy przedsięwzięcie, które polepszy dojazd do siedlisk gospodarstw i gruntów rolnych.

Dziękuję Marszałkowi Adam Struzik, Wiesław Raboszuk oraz Zarządowi Województwa Mazowieckiego za kolejną pomoc finansową.

 

 

#Mazowszepomaga #solidarnośćmazowiecka #programywsparcia #SejmikWojewodztwaMazowieckiego #RazembudujemyMazowsze #25latMazowsza

Wójt Gminy

Barbara Stępniak

 

Galeria zdjęć aktualności