19 ROCZNICA ŚMIERCI JANA PAWŁA II

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest i nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Jan Paweł II????????

2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21:37 zmarł Ojciec Święty Jan Paweł II, zwierzchnik Kościoła katolickiego.

Jak każdego roku, tak też i dzisiaj zapalmy świecę ???? w dowód naszego szacunku i pamięci. Uczcijmy ten dzień w domach, jednocząc się duchowo w modlitwie w godzinę śmierci Jana Pawła II.

PAMIĘTAMY!❤

#JanPawełII #KarolWojtyła #Polska

Wójt Gminy    

Barbara Stępniak

Galeria zdjęć aktualności