WALNE ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE W OSP

W dniu 17 lutego na terenie Gminy Szczawin Kościelny odbyły się kolejne walne zebrania sprawozdawcze w OSP Łuszczanów i OSP Wola Trębska.

W trakcie zebrań zatwierdzono sprawozdania z działalności jednostek OSP oraz udzielono absolutorium obecnym członkom zarządu. Podsumowano zdarzenia i omówiono plany na przyszłość.

Pragnę nadmienić, że dla wyżej wymienionych Jednostek był to dobry rok. W OSP Łuszczanów przeprowadzono remont pomieszczeń strażnicy. Natomiast OSP Wola Trębska wzbogaciła się o dodatkowe, nowe sprzęty specjalistyczne i ubrania bojowe, pozyskane ze środków zewnętrznych.

????Ponadto miło mi poinformować, że Gmina Szczawin Kościelny jest na liście beneficjentów Urzędu Marszałkowskiego zdobywając dofinansowania na rok 2024 m.in. dla Łuszczanowa i Woli Trębskiej.

???? Społecznośc wsi Łuszczów będzie się cieszyć z nowego placu zabaw dla najmłodszych.

????Budynek strażnicy OSP Wola Trębska zostanie docieplony.

Dziękuję druhnom i druhom, za poświęcony czas oraz zaangażowanie w ochronę przeciwpożarową oraz za aktywność społeczną.

Wójt Gminy    

Barbara Stępniak

Galeria zdjęć aktualności