INWENTARYZACJA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH BUDYNKU

Inwentaryzacja dotyczy budynków, które mają źródła ciepła o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW. Są to np. budynki mieszkalne, lokalne kotłownie czy budynki handlowo - usługowe. Polega ona na zebraniu danych dotyczących parametrów technicznych budynku oraz źródeł ogrzewania. Inwentaryzacja budynku polega na wypełnieniu formularza inwentaryzacyjnego w systemie CEEB.

Inwentaryzację można:

???? wykonać samodzielnie wypełniając formularz inwentaryzacyjny

???? zamówić w swojej gminie poprzez Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków, w ramach funkcjonalności "Zamów inwentaryzację budynku",

???? wykonać ją dodatkowo w trakcie przeglądu przewodów kominowych.

Inwentaryzację budynku może wykonać osoba, która:

???? mieszka w domu jednorodzinnym i jest jego właścicielem

???? mieszka w domu wielorodzinnym i jest właścicielem jego części, np. posiada część w tak zwanym bliźniaku, szeregowcu

???? posiada mieszkanie w budynku wielorodzinnym, np. bloku lub kamienicy, zarządzanej przez zarządcę

???? posiada mieszkanie w budynku wielorodzinnym, np. bloku lub kamienicy, zarządzanej przez wspólnotę mieszkaniową (nie ma zarządcy)

???? jest zarządcą budynku

W efekcie przeprowadzenia inwentaryzacji budynku można uzyskać tzw. uproszczoną analizę efektywności energetycznej budynku. Dla właściciela bądź zarządcy danego budynku oznacza to pozyskanie informacji o stanie technicznym budynku, które pomogą go lepiej ogrzać. To także informacja jak zmniejszyć koszty ogrzewania i przeprowadzić skuteczny remont termomodernizacyjny. Po przeprowadzonej inwentaryzacji, Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków automatycznie generuje uproszczoną analizę efektywności energetycznej budynku. Analiza pozwala ocenić stan techniczny budynku pod względem utraty ciepła i emisji CO2.

Uproszczona analiza efektywności energetycznej budynku podaje:

???? wymagany i uzyskany współczynnik przenikania ciepła

???? wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, końcową i pierwotną

???? zalecany wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię

???? wielkość emisji CO2 budynku

Istnieje możliwość samodzielnego przeprowadzenia inwentaryzacji parametrów technicznych budynku przez właściciela/zarządcę budynku. Rozwiązanie takie odciąża administrację, a jednocześnie pozwoli obywatelowi na szybsze pobranie uproszczonej analizy energetycznej.

Więcej informacji na stronie: https://www.gunb.gov.pl/.../inwentaryzacja-parametrow...

Galeria zdjęć aktualności