AKCJA EDUKACYJNO - INFORMACYJNA POD HASŁEM: SENIOR NA DRODZE DO... BEZPIECZEŃSTWA

Znajomość przepisów ruchu drogowego jest ważna w każdym wieku, a seniorzy stanowią coraz większą grupę uczestników ruchu drogowego (statystyki za 2022 r.: wypadki - 7647, zabici - 590 i ranni - 5365).

By zadbać o bezpieczeństwo i przypomnieć o podstawowych zasadach związanych z bezpieczeństwem, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego prowadzi cykl warsztatów w ramach akcji edukacyjno-informacyjnej, w całej Polsce pod hasłem "Senior na drodze do ... bezpieczeństwa!".

Każdy warsztat ma na celu edukowanie i zwiększanie świadomości na temat zagrożeń w ruchu drogowym. W oparciu o zebrane doświadczenia z cykli spotkań, został przygotowany folder, który można traktować, jako gotową instrukcję postępowania dla wszystkich organizacji działających na rzecz osób po 60 roku życia.

W każdym wieku ważna jest znajomość i utrwalenie wiedzy z przepisów ruchu drogowego, a także znajomość podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, czy znajomość praw i obowiązków uczestników ruchu drogowego, ale jak to zrobić? Właśnie ten folder, w tym pomoże.

Link do pobrania folderu https://seniornadrodze.pl/materialy-edukacyjne , który znajduje się na stronie www.seniornadrodze.pl

Galeria zdjęć aktualności