Koronawirus: Jak zawiesić jednoosobową działalność gospodarczą? 

   Zawieszenie działalności gospodarczej to ostateczność dla wielu firm dotkniętych epidemią koronawirusa.

Coraz więcej osób prowadzących własną działalność gospodarczą rozważa jej zawieszenie. Z takiej opcji można skorzystać bezpłatnie.

   Każdy przedsiębiorca, który nie zatrudnia innych pracowników, może zawiesić działalność gospodarczą w dowolnym momencie, bezterminowo, nie krócej jednak niż na 30 dni , Spółkę zarejestrowaną w KRS można zawiesić maksymalnie na 24 miesiące.

   Zawieszenie działalności firmy niesie ze sobą liczne korzyści dla przedsiębiorców, którzy mają problemy z płynnością finansową. Przede wszystkim zwalnia ono z konieczności opłacania składek ZUS. W trakcie zawieszenia działalności nie trzeba także opłacać zaliczek na podatek dochodowy, ani należności wynikających z deklaracji VAT. Można natomiast dokończyć transakcje rozpoczęte przed zawieszeniem firmy.

   Niestety, zawieszenie działalności gospodarczej ma również swoje minusy. Osoba, która zawiesi firmę, nie może osiągać żadnych przychodów z tytułu prowadzonej działalności. Jeżeli działalność nie zostanie wznowiona po 30 dniach, przedsiębiorca straci także prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej.

 

Jak zawiesić firmę?

Działalność można zawiesić:

  • wypełniając druk CEIDG-1 i składając go osobiście w urzędzie

  • wysyłając wniosek do urzędu listem poleconym (podpis poświadczony notarialnie)

  • przez internet - w tym celu trzeba zarejestrować się na stronie internetowej CEIDG, wypełnić formularz i podpisać go elektronicznie bankowością internetową, Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Kierując się troską o bezpieczeństwo przedsiębiorców oraz pracowników gmin zaangażowanych w proces przyjmowania i weryfikacji wniosków o wpis do CEIDG:

  • Przypominamy, że wniosek, w szczególności w zakresie daty rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zakończenia może być złożony w DOWOLNYM TERMINIE. Taki wniosek można złożyć także po ustaniu pandemii lub innych przeszkód tj. choroba.
     

   Wniosek CEIDG-1 jest automatycznie przesyłany do ZUS, US oraz GUS, przedsiębiorca nie musi więc samodzielnie wyrejestrowywać się z ZUS.

   We wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej należy wskazać dzień, od którego prowadzenie firmy zostanie zawieszone. Aby wznowić działalność, wystarczy złożyć wniosek z informacją o wznowieniu (chyba że został on wskazany w momencie zawieszania działalności). Okres zawieszania działalności gospodarczej liczy się od dnia wskazanego przez przedsiębiorcę do dnia zgłoszenia przez niego informacji o wznowieniu lub do innego, wskazanego przez niego dnia.

 

Wniosek do zawieszenia działalności gospodarczej:

Wniosek CEIDG-1 - plik do pobrania 

 

Ewidencja Działalności Gospodarczej

Nr tel. 24 235 13 72


 

Galeria zdjęć aktualności