JUBILEUSZ DZIESIĘCIOLECIA KLUBU SENIORA

W minione, piątkowe popołudnie Klub Seniora w Szczawinie Kościelnym świętował 10 lat istnienia! Cudowna atmosfera, wyjątkowi Ludzie! Klub powstał w 2012 roku i zrzesza seniorów z gminy Szczawin Kościelny. Prezesem klubu, od samego początku, jest Pani Jolanta Osmolak. W 2015 roku z członków Klubu Seniora został powołany Zespół Melodia. W swoim repertuarze posiada głównie piosenki biesiadne, ale również i pieśni kościelne. Chór prowadzi Pani Renata Mosiołek przy akompaniamencie Panów Dawida Wójcika oraz Jarosława Turskiego. Chór Melodia w 2015 roku na 10 Festiwalu Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej w przeglądzie amatorskiej twórczości ludowej zdobyli pierwsze miejsce i tym samym otrzymali Nagrodę Specjalną Marszałka Województwa Mazowieckiego. W ciągu 10 lat działalności, Seniorzy uczestniczyli w wielu wydarzeniach artystycznych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Szczawinie Kościelnym (zapusty, Narodowe Czytania, dożynki) spotkaniach, wycieczkach i innych uroczystościach.

Świętowanie rozpoczęli gospodarze, prezentując piosenki biesiadne w których nie zabrakło humoru i dobrej zabawy. W kolejnej odsłonie pojawiła się muzyka filmowa. Następnie zaśpiewały dzieci z Ludowy Zespół Pieśni i Tańca Szczawin Kościelny. Gościem specjalnym była Kramska Kapela Podwórkowa, która w godzinnym koncercie wspaniale zaprezentowała swoje umiejętności muzyczno - wokalne. Niewątpliwie była to wielka uczta artystyczna, która umiliła czas wszystkim obecnym.

Z okazji jubileuszu złożyłam życzenia i gratulacje szanownym jubilatom, dziękując za zaangażowanie w promocję gminy. Wszystkim Seniorom życzymy, aby kolejne lata były równie owocne i twórcze, jak te minione dziesięć lat. Niech kolejne etapy Państwa działalności, podkreślają niesłabnącą aktywność. Wszystkim członkom Klubu Seniora raz jeszcze życzymy zdrowia i energii, aby planować i marzyć, byście mogli Państwo te plany i marzenia spełniać!????

Wójt Gminy Szczawin Kościelny

/-/ Barbara Stępniak

Galeria zdjęć aktualności