WNIOSKI O DODATEK WĘGLOWY

Szanowni Państwo,

Informuję, że od dnia dzisiejszego w sekretariacie Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym przyjmujemy wnioski o dodatek węglowy.

Dodatek węglowy przysługuje na każde gospodarstwo domowe,

którego głównym źródłem ogrzewania jest:

- kocioł na paliwo stałe,

- kominek,

- koza,

- ogrzewacz powietrza,

- trzon kuchenny,

- piecokuchnia,

- kuchnia węglowa

- piec kaflowy na paliwo stałe,

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest wpis lub zgłoszenie

do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa

w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Deklaracje do CEEB można nadal składać w sekretariacie Urzędu Gminy.

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 662 020 690 lub 500 821 686.

Formularz wniosku poniżej:

 

Z wyrazami szacunku,

Wójt Gminy Szczawin Kościelny

Galeria zdjęć aktualności