CEEB - przypomnienie o złożeniu deklaracji

Pytania i odpowiedzi | Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (gunb.gov.pl)

Szanowni Mieszkańcy!

Wójt Gminy Szczawin Kościelny ponownie przypomina o obowiązku złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Celem jest wsparcie działań mających na celu wymianę kopciuchów, a tym samym walkę ze smogiem. Za budowę systemu CEEB odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Każdy właściciel i zarządca budynku, czyli np. domu, musi złożyć deklarację z informacją o źródle ciepła i spalania paliw. Najemca nie ma obowiązku zgłaszania źródeł ciepła, obowiązek ten nałożony jest tylko na właściciela lub zarządcę budynku.

W przypadku budynków i lokali, w których występuje współwłasność nieruchomości dochodzi do tzw. odpowiedzialności solidarnej. W przypadku złożenia deklaracji tylko przez jednego ze współwłaścicieli należy uznać spełnienie tego obowiązku odnoszącego się przecież do budynku.

Jeśli budynki są jeszcze na etapie budowy, to po jej zakończeniu termin ten wynosi tylko 14 dni od momentu uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw. Również w przypadku zmiany źródła ciepła, należy złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od momentu jego uruchomienia.❗️

Galeria zdjęć aktualności