„Zapaleni do pomocy” konkurs organizowany przez ARiMR

➡️ kierowany do wszystkich strażaków i jednostek OSP z obszarów wiejskich ⬅️

???? termin zgłoszeń: do 31 sierpnia ‼️

Na konkurs można zgłosić nagranie filmowe lub prezentację multimedialną przedstawiającą działania takie jak np.

????budowa czy remont obiektów użyteczności publicznej,

????zaangażowanie w tworzenie klubów i świetlic,

????organizacja imprez rekreacyjnych i kulturalnych,

????pokazy sprawności itp. - z zastrzeżeniem, że nie są to działania bezpośrednio wynikające z udziału OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych

Do konkursu mogą być zgłoszone aktywności lokalne z okresu po 1 stycznia 2019 roku.

Z każdej jednostki OSP może zostać wytypowany tylko jeden autor i może być wysłana tylko jedna praca konkursowa.

W przypadku nadesłania kilku prac zgłoszenie danej OSP zostanie odrzucone.

Technika wykonania prac jest dowolna (np. kamera cyfrowa, smartfon czy program do prezentacji multimedialnych np. Power Point).

Film nie może być dłuższy niż 2 minuty i powinien być zapisany w formacie MP4.

Prezentacja multimedialna nie może zawierać więcej niż 10 zdjęć.

Szczegóły pod linkiem:

https://www.gov.pl/.../arimr-zaprasza-do-konkursu...

Galeria zdjęć aktualności