Komputery i oprogramowania przkazane rodzinom byłych pracowników PGR-ów

Wójt Gminy Szczawin Kościelny przekazała dziś nowozakupione laptopy wraz z oprogramowaniem dzieciom i wnukom byłych pracowników PGR-ów. Wśród Mieszkańców naszej gminy uprawnionych było 20 osób. ????????

Sprzęt komputerowy trafił do najmłodszych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dot. projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” finansowanego ze środków unijnych.

Łączna wartość projektu brutto: 55 560 zł.????

 

Galeria zdjęć aktualności