PODPISANIE UMOWY DOTYCZĄCEJ USUWANIA AZBESTU NA TERENIE GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY

W dniu dzisiejszym, w siedzibie OSP w Sannikach w imieniu Wójt Gminy Barbary Stępniak, Sekretarz Gminy Zbigniew Filipiak przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Małgorzaty Salamandry podpisali umowę na realizację projektu utylizacji azbestu na terenie gminy.

Zadanie dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na zadanie pn. " Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczawin Kościelny 2022" w kwocie 34 800 zł.

W uroczystym podpisaniu umów dotacyjnych uczestniczył Prezes Zarządu WFOŚiGW Marek Ryszka, Wiceminister Aktywów Państwowych Maciej Małecki oraz uczestnicy programu z regionu płockiego i okolic.

Gmina Szczawin Kościelny już po raz kolejny realizuje projekt w zakresie usuwania azbestu na terenie naszej gminy.

Galeria zdjęć aktualności