Harmonogram udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej

Przedstawiam Państwu harmonogram dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na

I kwartał 2022 r. dla mieszkańców Powiatu Gostynińskiego w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie przy ul. Ozdowskiego 1a.

Wójt Gminy

Barbara Stępniak

Galeria zdjęć aktualności