Gmina Szczawin Kościelny jedyną gminą z dofinansowaniem w ramach RPO WM w subregionie płockim

Dzięki Funduszom Europejskim w 48 gospodarstwach domowych na terenie Gminy Szczawin Kościelny zostaną wymienione przestarzałe urządzenia grzewcze na ekologiczne źródła ciepła. 

Inwestycja obejmuje:

    • kotły gazowe kondensacyjne wraz z zewnętrznymi zbiornikami na gaz -  40 szt., 
    • Powietrzne pompy ciepła -  4 szt.,
    • kotły na pellet -  4 szt.,
    • 23 instalacje odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym systemów: 
- fotowoltaicznych  w ilości 21 szt. 
- kolektorów słonecznych w ilości 2 szt. 

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt otrzymał ponad 966,7 tys. zł dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Dziś umowę w tej sprawie podpisali Marszałek Adam Struzik oraz Barbara Stępniak – Wójt Gminy Szczawin Kościelny.

Celem projektu jest  zmniejszenie niskiej emisji, poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej urządzeń grzewczych oraz zwiększenie udziału w bilansie energetycznym instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.
Tytuł projektu: "Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Szczawin Kościelny" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „ Przejście na gospodarkę niskoemisyjną"  Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza.  Poddziałanie 4.3.1 - Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej. Typ projektu - Ograniczenie ,,niskiej emisji”; wymiana urządzeń grzewczych.

Beneficjent: Gmina Szczawin Kościelny

Całkowita wartość projektu: 1 364 205, 24  zł

Kwota dofinansowania: 966 730,50 zł

Gmina Szczawin Kościelny stawia na ekologię i czyste powietrze.

Galeria zdjęć aktualności