TRWA AKCJA BEZPŁATNEJ KASTRACJI ZWIERZĄT

Gmina Szczawin Kościelny przeciwdziała bezdomności zwierząt, ale bez zaangażowania ze strony mieszkańców te działania są dużo mniej skuteczne, zwłaszcza w przypadku kotów.

- Dofinansowujemy zabiegi sterylizacji/kastracji psów i kotów posiadających właściciela.

- Systematycznie odławiamy oraz poddajemy zabiegom bezdomne psy i koty z terenu naszej gminy - znajdujemy dla nich domy.

Zachęcam Mieszkańcom Gminy Szczawin Kościelny do skorzystania z dofinansowania.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Szczawin Kościelny - Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa lub pod nr tel.: 500 821 733.

Wójt Gminy    

Barbara Stępniak

Galeria zdjęć aktualności