WSPARCIE RODZIN POPEGEEROWSKICH Z DZIEĆMI W ZAKRESIE DOSTĘPU DO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ DOSTĘPU DO INTERNETU

Szanowni Państwo,

Przypominam, że dzieci z rodzin popegeerowskich mogą otrzymać pieniądze na zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Granty PPGR”.

Aby otrzymać wsparcie należy spełnić łącznie następujące warunki:

???? uczeń jest członkiem rodziny, w której krewny w linii prostej (tj. rodzic, dziadkowie, pradziadkowie) pracował w zlikwidowanym PGR i mieszkał w miejscowości należącej PGR,

???? w latach 2020/2021 uczeń nie otrzymał na własność oraz w drodze użyczenia komputera stacjonarnego lub laptopa zakupionych ze środków publicznych lub ze środków organizacji pozarządowych,

???? w latach 2020/2021 uczeń nie otrzymał dofinansowania na zakup komputera stacjonarnego lub laptopa,

???? należy złożyć stosowne oświadczenie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Proszę o zgłaszanie się do Urzędu Gminy do. P. Ewy Chodorowskiej lub kontakt telefoniczny pod numer 662020690 do dnia 22 października 2021 roku.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

- sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);

- ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;

- usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Wójt Gminy    

Barbara Stępniak

Galeria zdjęć aktualności